Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 71-80 of 85 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การเพาะเลี้ยงเซลล์ความหนาแน่นสูงโดยกระบวนการหมักแบบเฟ็ด-แบตซ์กัลทิมา, พิชัย
2561การอภิปรายสังเขปเกี่ยวกับภาพยนตร์ชื่อดังของหวง สู่ฉิน ผู้กำกับหญิงชาวจีน เรื่อง Soul of a paintingวิราช, ทูลแก้ว
2561กฎหมายในสังคมไทยกับความยุติธรรม : บทวิเคราะห์เชิงนิติปรัชญานิมิต, วุฒิอินทร์
2561Pierre bourdieu: ความคิดว่าด้วยชนชั้น และรสนิยมการบริโภคลัดดา, ประสพสมบัติ; พจนา, มณฑีรรัตน์
2561การให้ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยมนัส, สุวรรณ; กังสดาล, กนกหงส์; สุรสิงห์, แสงโสด
2561การสรรหาบุคคลเพื่อเข้าทำงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จากมุมมองขององค์การธุรกิจและผู้สมัครงานวราวุธ, หิรัญยศิริ
2561กิจกรรมพลศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษศศิพินต์, สุขบุญพันธ์; โกวิท, จอมคำ
2561การจัดการปัญหามลพิษทางอากาศจากการเกษตรโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่สุรศักดิ์, นุ่มมีศรี; ชาญ, ยอดเละ; พิมพวัฒน์, ธีรฐิตยางกูร
2561ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว เทศบาลตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ปิยวดี, นิลสนธิ; ใบชา, วงศ์ตุ้ย; วรวิทย์, ศุภวิมุติ
2561องค์ประกอบของโกธิคและผู้กระทำการผู้หญิงในละครโทรทัศน์ The Chilling adventure of Sabrina 2018ณัฎฐา, ศศิธร