Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 23 (Search time: 0.006 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 : กรณีศึกษา นักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่บุญมี, จิรวรรณ; บุญมี, ธวัชชัย; Boonmee, Jirawan; Boonmee, Thawatchai
2548รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขตลุ่มน้ำแม่แตงชูชาติ, ชูสิทธิ์; Choochat, Choosit; และคณะ
2548การคัดเลือกจุลินทรีย์ในลูกแป้งเพื่อพัฒนาเป็นกล้าเชื้อ บริสุทธิ์ในการหมักผลิตภัณฑ์จากข้าวชมเชย, อัจฉรียา; Chomchoei, Atchareeya; ปราโมกข์ชน, พสุ; Pramokchon, Pasu
2548การศึกษาระบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนพื้นผาสุข, ประวัติ; Puenphasook, Prawat; พื้นผาสุข, เจริญศรี; Puenphasook, Jaroensri
2549การศึกษาการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษตามหลักการทำการเกษตรที่ดีและเหมาะสมในพื้นที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สุนทรวิภาต, วงเดือน; และคณะ
2549การศึกษาปัจจัยในการสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวไทยในเขตชานเมือง จังหวัดเชียงใหม่ศิริจันทร์ชื่น, มนตรี
2549การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับกระบวนการทดสอบ สมรรถภาพทางกาย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ชัยมัง, อภิสิทธิ์; Chaiyamang, Apisit
Aug-2548สมบัติทางกายภาพของระบบดาวคู่แบบแตะกัน เอกซ์วาย ลีโอนิสไหมทอง, วิระภรณ์
2549การพัฒนารูปแบบและการบริหารจัดการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมชุมชน โดยองค์กรชุมชน ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่อุดาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์; คณะ
2549การพัฒนาการจัดการที่ดีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผ้า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เชิงบูรณาการเอนก, ปะราสี