Browsing by Author สนธยา, สวัสดิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้สนธยา, สวัสดิ์
2560การพัฒนากิจกรรมแนะแนวแบบมีส่วนร่วมสำหรับนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสนธยา, สวัสดิ์
2549การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2ราณี, ไชยวงค์; ณัฐวุฒิ, ณ ปั่น; สนธยา, สวัสดิ์
2550การสร้างแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความก้าวหน้าทางการเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-4 ปีกัณชลีย์, จินดารัตน์; ณัฐวุฒิ, ณ ปั่น; สนธยา, สวัสดิ์
2561รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนบ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่สนธยา, สวัสดิ์