Browsing by Author มานพ, ชุ่มอุ่น

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2019การจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชเศรษฐกิจ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนมานพ, ชุ่มอุ่น; จินดาภา, ศรีสำราญ; วินยาภรณ์, พราหมณโชติ; กิติยาภรณ์, อินธิปีก; กนกวรรณ, พีรพงศ์เดชา
2561การพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายโอกาสทางการตลาดสินค้ากาแฟอาราบิก้า ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมานพ, ชุ่มอุ่น
2560การสร้างแบรนด์และส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่จินดาภา, ศรีสำราญ; มานพ, ชุ่มอุ่น
2561การสร้างและพัฒนาตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ และส่วนประสมทางการตลาดใน ผลิตภัณฑ์กาแฟอาราบิก้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมานพ, ชุ่มอุ่น
2019การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อการขยายโอกาสใน เชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์จากมะเกี๋ยงในจังหวัดเชียงใหม่มานพ, ชุ่มอุ่น
2555ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อส่วนประสมทางการตลาดของศูนย์บริการรถยนต์ บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม่จำกัดศิริวัฒน์, ศรีประเสริฐ; อนุวัติ, ศรีแก้ว; มานพ, ชุ่มอุ่น