Browsing by Author มหัทธนชัย, บุษราภรณ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การบูรณาการตลาดดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่มหัทธนชัย, ชนินทร์; Mahatthanachai, Chanin; ชุ่มอุ่น, มานพ; Chum-un, Manop; มหัทธนชัย, บุษราภรณ์; Mahatthanachai, Butsaraporn; ธาราพิทักษ์วงศ์, จิตราภรณ์; Tarapitakwong, Jittaporn; ต๊ะการ, ทิวาวัลย์; Takran, Tiwawan; เกียรติยากุล, ชัยทัศน์; Kiattiyakul, Chaiyathad
-การบูรณาการเทคโนโลยีตลาดดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการตลาดของผลผลิตลำไยนอกฤดูมหัทธนชัย, บุษราภรณ์; Mahatthanachai, Butsaraporn
-การพัฒนาระบบการตลาดดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่มหัทธนชัย, บุษราภรณ์; Mahatthanachai, Butsaraporn
28-Jan-2561การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ของตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่มหัทธนชัย, บุษราภรณ์
Dec-2561การพัฒนารูปแบบสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อการจัดแสดงสิ่งของในศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพง ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสันติธีรากุล, วาสนา; Santiteerakul, Wasana; ต๊ะการ, ทิวาวัลย์; Takran, Tiwawan; ธาราพิทักษ์วงศ์, จิตราภรณ์; Tarapitakwong, Jittaporn; มหัทธนชัย, ชนินทร์; Mahatthanachai, Chanin; มหัทธนชัย, บุษราภรณ์; Mahatthanachai, Butsaraporn
2561การส่งเสริมการตลาดด้วยดิจิทัลคอมเมิร์ชของผลิตภัณฑ์ใน่ชุมชนอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่มหัทธนชัย, ชนินทร์; Mahatthanachai, Chanin; ชุ่มอุ่น, มานพ; Chum-un, Manop; มหัทธนชัย, บุษราภรณ์; Mahatthanachai, Butsaraporn; ธาราพิทักษ์วงศ์, จิตราภรณ์; Tarapitakwong, Jittaporn; ต๊ะการ, ทิวาวัลย์; Takran, Tiwawan; สันติธีรากุล, วาสนา; Santiteerakul, Wasana; วงค์ชมภู, พริ้มไพร; Wongchomphu, Phrimphrai
2552โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ของตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่”มหัทธนชัย, บุษราภรณ์