Browsing by Author ปัญโญใหญ่, นักสิทธิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
28-Jan-2561การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ รายวิชา กฎหมายและมาตรฐานอาหาร : กรณีศึกษา คุณภาพและมาตรฐานด้านจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์อาหาร ของฝากจากจังหวัดเชียงใหม่ปัญโญใหญ่, นักสิทธิ์
-การศึกษาลักษณะทางพืชไร่ ศักยภาพการให้ผลผลิต และคุณภาพข้าวสาลีพันธุ์ดีเด่นเข็มเพ็ชร, สายบัว; กล่อมจอหอ, สุพรรณิการ์ กล่อมจอหอ; ปัญโญใหญ่, นักสิทธิ์; Khempet, Saibua; Klomjoho, Supannika; Panyoyai, Naksit
28-Jan-2561ผลของสารเพิ่มความคงตัวที่มีต่อเนื้อสัมผัสของแกงกระด้างเชียงใหม่ปัญโญใหญ่, นักสิทธิ์; จอมเมือง, ธรภรณ์; อุ้มเมือง, รัชกร
23-Jan-2561แนวทางการจัดการใช้น้ำมันทอดอาหารตามโครงการอาหารปลอดภัยเพื่อผู้บริโภคของกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารในโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ปัญโญใหญ่, นักสิทธิ์; สุวรเลิศ, ปิลันธสุทธิ์