Browsing by Author บุญมี, ธวัชชัย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
28-Jan-2561การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่นิลวรรณ, เดชวิทย์; บุญมี, ธวัชชัย; ธาราพิทักษ์วงศ์, ศุภฤกษ์; อ้วนสอาด, สุวลักษณ์; สุวรรณอาสน์, พุทธมน; บุญมาประเสริฐ, เติมพันธ์
Dec-2017การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของเล่นพื้นบ้านล้านนาบุญมี, จิรวรรณ; ฺBoonmee, Jirawan; บุญมี, ธวัชชัย; ฺBoonmee, Thawatchai
2552การวิจัยเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เห็ดและผักปลอดสารพิษแบบมีส่วนร่วม ด้วยการจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านเจดีย์แม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่บุญมี, ธวัชชัย; Boonmee, Thawatchai
2548การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 : กรณีศึกษา นักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่บุญมี, จิรวรรณ; บุญมี, ธวัชชัย; Boonmee, Jirawan; Boonmee, Thawatchai