Browsing by Author บัญชา, อินทะกูล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2560กลยุทธ์การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนบัญชา, อินทะกูล
2560การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 3ธนมนต์, ธนรัตนพิมลกุล; สรุจพิสิษฐ์, พยัคฆภาพ; บัญชา, อินทะกูล; วชิรนนท์, แก้วตาปี
2553การวางแผนและการประเมินผลของงานส่งเสริมการเกษตรบัญชา, อินทะกูล
2560ความตระหนักและการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วชิรนนท์, แก้วตาปี; บัญชา, อินทะกูล; ธนมนต์, ธนรัตนพิมลกุล; สรุจพิสิษฐ์, พยัคฆภาพ