Browsing by Author คำใจ, กมลทิพย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การพัฒนาการบริหารจัดการต้นทุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่คำใจ, กมลทิพย์
2551การวัดมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์ชุมชนเพื่อพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม ภาคชนบท และชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่คำใจ, กมลทิพย์; Kumjai, Kamolthip
2551การวัดมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์ชุมชนเพื่อพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม ภาคชนบท และชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่คำใจ, กมลทิพย์
2552การวัดมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์ชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่คำใจ, กมลทิพย์
2556รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของผู้นำท้องถิ่น กับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ไชยโย, วิไลพร; คำใจ, กมลทิพย์
2556รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของผู้นำท้องถิ่นกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ไชยโย, วิไลพร; คำใจ, กมลทิพย์