Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบนำตนเองด้วยวรรณกรรมเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พิชญพรพรรณ, อนันตบุญวัฒน์; จุมพิต, ศรีวัฒนพงศ์
2561ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ดดยประยุกต์ใช้วิธีการแบบเปิดและการสอนแนะในรายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กมลพร, ทองธิยะ
2561การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน กรณีศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รณวีร์, พาผล