Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน้ำ ปัญหาและการจัดการน้ำในลุ่มน้ำปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ธฤษ, เรือนคำ; ศิริกรณ์, กันขัติ์; พิมพ์ชนก, สุวรรณศรี; ศศิณิส์ภา, พัชรธนโรจน์; วินัย, กันขัติ์
2561การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช กรณี เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ว่านสี่ทิศ สำหรับโรงเรียนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และ ลำพูนพิมพ์ชนก, สุวรรณศรี; กิตติศักดิ์, โชติกเดชาณรงค์; ศศิณิส์ภา, พัชรธนโรจน์; ศิริกรณ์, กันขัติ์; เมลาณี, บังคมเนตร
2018การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาในด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพื้นที่ชุมชนบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ไพรสันต์, สุวรรณศรี; พิมพ์ชนก, สุวรรณศรี; ศศิณิส์ภา, พัชรธนโรจน์; ศิริกรณ์, กันขัติ์