Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 519 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การผสมกลมกลืนทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทลื้อเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดสกลนครเฟื่องฟ้า ลัยมณี
2556การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในชุมชนเพื่อการเรียนร่วมสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษสมเกตุ อุทธโยธา
2556บทบาทและคุณค่าของงานปอยหลวงต่อสังคมวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูนนิรันดร์ ภักดี
2556เครือข่ายแรงงานข้ามชาติกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่จากรัฐฉานบัณฑิต อินทุฤทธิ์
2556รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาสปกรณ์กิตติ์ ม่วงประสิทธิ์
2556รูปแบบการบริหารจัดการศึกษานอกระบบบนพื้นที่สูงเพื่อความมั่นคงสนิท หาจัตุรัส
2556รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนในช่วงปี พ.ศ. 2553 - 2562อวยพร หว่างตระกูล
2556การศึกษาผลการสอนแบบมีส่วนร่วม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน โจทย์ระคน และทศนิยมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่จำเรียน บัวใบ
2556การพัฒนากระบวนการศิลปะการละครเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภัทรศิลป์ สุกัณศีล
2556การบูรณาการวิธีการสอนภาษาแบบธรรมชาติโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่กับหุ่นมือเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยศิริรัตน์ สายใจ