Browsing by Subject Management

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
25-Jan-2561การบริหารจัดการระบบชลประทานเชิงพุทธบูรณาการ: กรณีศึกษาโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ดวงจิตร, ภัทวี
2552การวัดมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์ชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่คำใจ, กมลทิพย์
28-Jan-2561การศึกษาการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่บ้านเอียก ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่คุณประดิษฐ์, อ.ดร.ทัตพร; เสมณีย์, ประดิษฐ์
2019โอกาสในการสร้างธุรกิจและการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาการเป็นผู้ประกอบการชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561เสกสรรค์, มณีธร