Browsing by Author Nilwan, Dejawit

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ด้วยการจัดการความรู้ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่นิลวรรณ, เดชวิทย์; Nilwan, Dejawit
2551การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้งสีทอง ด้วยการจัดการความรู้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเหมืองกวัก หมู่ 5 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูนสิงฆราช, สมบัติ; Singkharat, Sombat; นิลวรรณ, เดชวิทย์; Nilwan, Dejawit; ชุ่มอุ่น, มานพ; Chum-um, Manop; มงคลสมัย, วาริพิณ; Mongkolsamai, Varipin
2551โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ด้วยการจัดการความรู้ ในการผลิตลำไยสีทองอบแห้งของกลุ่มเกษตรกรบ้านเหมืองกวัก ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จังหวัดลำพูนนิลวรรณ, เดชวิทย์; Nilwan, Dejawit