Browsing by Author เกษม, กุณาศรี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหารการตลาดแบบมีส่วนร่วมของกลุ่ม ผู้ผลิตชาเมี่ยง ในตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เกษม, กุณาศรี
2019การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการดำเนินงานกลุ่มผู้ผลิตชาเมี่ยง ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่เพียงตะวัน, พลอาจ; ศุภฤกษ์, ธาราพิทักษ์วงศ์; เกษม, กุณาศรี
2019การปลูกพืชทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้ความร่วมมือของชุมชนเกษม, กุณาศรี; ชนิตา, พันธุ์มณี
2561การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ของกาแฟ อาราบิก้าโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจิตติคุณ, นิยมสิริ; เกษม, กุณาศรี; กฤตวิทย์, อัจฉริยะพานิชกุล
2561ความเชื่อมโยงของมาตรฐาน GAP ต่อการดำเนินงานห่วงโซ่อุปทานของกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอนเกษม, กุณาศรี; ชนิตา, พันธุ์มณี