Browsing by Author สมพงษ์, บุญเลิศ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่พรมณี, พันธุ; หนูม้วน, ร่มแก้ว; สมพงษ์, บุญเลิศ
2551การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การนับศักราชและแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทยและสากล ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ธมณ, ไชยศรี; สมพงษ์, บุญเลิศ; หนูม้วน, ร่มแก้ว
2551การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย สมัยสุโขทัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ณฐพล, ทองสอน; สมพงษ์, บุญเลิศ; หนูม้วน, ร่มแก้ว
2552การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง "ทวีปของเรา" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเจนจีรา, เมธา; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์; สมพงษ์, บุญเลิศ
2555รูปแบบการจัดการของครอบครัวและชุมชนในการรองรับเด้กและเยาวชนหลังถูกปล่อยตัวจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่รัตติกาล, สุวรรณปัญญา; สมพงษ์, บุญเลิศ; จุไรรัตน์, จุลจักรวัฒน์
2554ส่วนผสมทางการตลาดเครื่องดื่มเนสกาแฟเย็นที่เหมาะสมกับนักศึกษากลุ่มผู้บริโภค มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ศิริกัญญา, รัตนกุล; สมพงษ์, บุญเลิศ; พรรณรัตน์, บุญกว้าง
2554หลักธรรม คุณค่าและการใช้ภาษาในวรรณกรรมคำสอนของพระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล)บุญชู, กิตติสาโร; สนิท, สัตโยภาส; สมพงษ์, บุญเลิศ
2554เบื้องหลังความสำเร็จของชาวไทยเชื้อสายจีนผ่านสารคดีชีวประวัติบุคคลสำคัญเพง, หลิน; สมพงษ์, บุญเลิศ; สนิท, สัตโยภาส