Browsing by Author วินยาภรณ์, พราหมณโชติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2019การจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชเศรษฐกิจ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนมานพ, ชุ่มอุ่น; จินดาภา, ศรีสำราญ; วินยาภรณ์, พราหมณโชติ; กิติยาภรณ์, อินธิปีก; กนกวรรณ, พีรพงศ์เดชา
2018การศึกษาแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสตรอเบอรี่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบ้านโป่งแยงนอก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่วินยาภรณ์, พราหมณโชติ
2562คุณลักษณะสำคัญของผู้ประกอบการธุรกิจหอพักเอกชนในเขตตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่เจษฎา, จันทรา; วินยาภรณ์, พราหมณโชติ
2562ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการซื้อซ้ำผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือของกลุ่มผ้าฝ้าย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ทัศนีย์, วงค์สอน; วินยาภรณ์, พราหมณโชติ