Browsing by Author ณรงค์, สุขประเสริฐ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การควบคุมภายในเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34สมพงษ์, อุ่นใจ; ประพันธ์, ธรรมไชย; ณรงค์, สุขประเสริฐ
2551การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22ดิษฐ์ลดา, ปันคำมา; ประพันธ์, ธรรมไชย; ณรงค์, สุขประเสริฐ
2550การพัฒนาสื่อการสอน รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1วุฒิไกร, วรรณการ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์; ณรงค์, สุขประเสริฐ
2555การศึกษาการบริหารงานสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนฉัตรชัย, ชนมุนี; ประพันธ์, ธรรมไชย; ณรงค์, สุขประเสริฐ
2551การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของขุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์วาสนา, ยาวิชัย; ประพันธ์, ธรรมไชย; ณรงค์, สุขประเสริฐ
2553รูปแบบการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนกาญจนา, แกจ่าม; ประพันธ์, ธรรมไชย; ณรงค์, สุขประเสริฐ
2551แนวทางการพัฒนาการบริหารทรัพยากรท้องถิ่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่รัชนี, กิณเสน; ประพันธ์, ธรรมไชย; ณรงค์, สุขประเสริฐ