Browsing by Author จิรวรรณ, บุญมี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของเล่นพื้นบ้านล้านนาจิรวรรณ, บุญมี; ธวัชชัย, บุญมี
2547การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจำตามสัญญาสถาบันราภัฏเชียงใหม่จิรวรรณ, บุญมี
2562การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 : กรณีศึกษา นักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จิรวรรณ, บุญมี; ธวัชชัย, บุญมี
2561ผลของการให้ข้อมูลย้อนกลับงานเขียนโครงการฝึกอบรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจิรวรรณ, บุญมี; Jirawan, Boonmee; ธวัชชัย, บุญมี; Thawatchai, Boonmee
2559เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุมจิรวรรณ, บุญมี