Browsing by Author กิติบุตร, ผศ.วิไลลักษณ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
24-Jan-2561การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างแผนชุมชนในการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ จากรากหญ้าสู่รากแก้วกิติบุตร, ผศ.วิไลลักษณ์
24-Jan-2561การวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชนไทลื้ออำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกิติบุตร, ผศ.วิไลลักษณ์
23-Jan-2561การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายผู้บริโภคผักปลอดสารพิษที่มีต่อการสนับสนุนการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่กิติบุตร, ผศ.วิไลลักษณ์
23-Jan-2561รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาสินค้าชุมชนไทลื้อ อำเภอดอยสะเก็ด สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP)กิติบุตร, ผศ.วิไลลักษณ์