Browsing by Author กัลยา, ธรรมพงษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การพัฒนารูปแบบการเผยแพร่ศาสนธรรมของโครงการพระธรรมจาริกที่มีประสิทธิผลคำเหิ้ง, คำสาว; ชวิศ, จิตรวิจารณ์; กัลยา, ธรรมพงษา
2548การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลสุรชัย, ขันติธรางกูร; กัลยา, ธรรมพงษา; สุเทพ, สวนใต้
2551ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางจริยธรรมกับปัจจัยสภาพแวดล้อมทางครอบครัว สภาพแวดล้อมทางสังคม และลักษณะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายธีริศรา, เงินปลั่ง; กัลยา, ธรรมพงษา; ดาวรุ่ง, วีระกุล
2551ประสิทธิผลของการเรียนการสอนเรขาคณิตวิเคราะห์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : โปรแกรมจีออร์เมเตอร์สเก็ตแพ็ดรัตนา, นันทชัย; กัลยา, ธรรมพงษา; ดาวรุ่ง, วีระกุล